Test programów antywirusowych czasopisma 'CHIP'

Zamieszczone testy programów antywirusowych przeprowadzone były w następujących warunkach:
1. Każda próbka zainfekowana była jednym wirusem.
2. Dla każdego wirusa wygenerowanych było:
- kilka próbek dla wirusów prostych
- kilkadziesiąt dla wirusów polimorficznych.
3. Dla wirusów infekujących kilka rodzajów plików wygenerowane były próbki z każdego typu pliku.
4. Wykrywanie wirusów boot sektorów oceniano na podstawie wykrywania wirusów w plikach będących kopiami zainfekowanych obszarów dysky (MBR, Boot sektor).
5. Do testów użyto:
- ponad 600 różnych wirusów plikowych
- około 60 różnych wirusów kopii w plikach zainfekowanych obszarów dysków
- około 600 różnych wirusów makro: Word, Excel, Word97, Excel97, Asscess.
- 1 znanego wirusa AmiPro; 1 znanego wirusa Java
Testy przeprowadzono na komputarze: P55C (Pentium MMX) 166 MHz, 32 MB RAM, Windows 95 OSR 1
Wyniki testów wykrywalności wybranych programów antywirusowych
Czas testowania plików przez wybrane programy antywirusowe
Szybkość testowania wybranych programów antywirusowych
Omówienie wybranych programów antywirusowych
Rozpoznawane przez programy klasy makro wirusów

kontakt: michal@et.put.poznan.pl
Ostatnie zmiany: 24 Wrzesień 1998
© by Michał Egler