Norman Virus Control

Norman Virus Control w skrócie NVC jest kontynuacją znanego z początków lat dziewięćdziesiątych programu antywirusowego ThunderByte AntiVirus w skrócie TBAV. Kilkukrotnie NVC został wyróżniony znakiem VB100 przez specjalistyczny angielski magazyn poświęcony tematyce wirusów komputerowych Virus Bulletin. Nagroda ta jest przyznawana wyłącznie programom, które w testach wykryją 100% wirusów występujących na wolności. Program NORMAN otrzymał ostatnio znak VB100 w testach Windows Me, oraz Windows 2000.

Po włożeniu CD do napędu komputera uruchomiona zostaje aplikacja pozwalająca wybrać język obsługi instalatora. Dostępnych jest 14 języków. Instalator oferuje obejrzenie zawartości dysku, instalację właściwego programu antywirusowego NVC 5, wyświetlenie informacji o dystrybutorze, wyświetlenie pomocniczych witryny związanych z problemami podczas instalacji, a także wyświetlenie informacji o programie instalacyjnym, oraz informacji o innych produktach firmy Norman.

Na płycie CD w folderze \NVC5\Doc\pol\ znaleźć można trzy instrukcje obsługi programu w formacie PDF Admin, Refguide, User. Na CD dostępne są instrukcje we wszystkich językach obsługiwanych przez program. Na płytce instalacyjnej znajduje się także wersja instalacyjna programu Acrobat Reader 5 w wersji angielskiej (polska wersja tej popularnej przeglądarki plików PDF nie jest dostępna).

Po instalacji menu programu dostępne jest na pasku obok zegara. Z rozwijalnego menu wywołać można moduły:

Aktualizacja przez Internet

Edytor konfiguracji

Edytor zadań

Narzędzia

Release Notes

Skanuj dyski twarde

Skanuj dyskietkę

Aktywne składniki...

Kontakt...

Informacje...

Domyślnie uruchamiane są dwa elementy pakietu: On-access scanner, oraz Task scheduler. On-access scanner jest rezydentnym monitorem, a Task scheduler jest menadżerem zadań. Edytor zadań pozwala zdefiniować zadania, oraz ustawić wszystkie jego parametry. Edytor konfiguracji pozwala na zmianę ustawień instalacyjnych, ustawień wspólnych, ustawień skanera uruchamianego na żądanie, skanera uruchamianego automatycznie, ustawienia komunikatów. Całość interfejsu podobna jest do standardu Outlooka z ikonami reprezentującymi poszczególne moduły z lewej strony. W module konfiguracji istnieje możliwość zmiany języka używanego przez program, lecz zmiana ta nie przynosi rezultatów, mimo że po zatwierdzeniu zmiany program inicjuje się ponownie.

Ustawienie parametrów zadania pozwala na test całych dysków, lub wybranych folderów. Program nie posiada możliwości skanowania pojedynczego pliku lub grupy wybranych plików. Na życzenie możliwe jest wyłączenie testowania podkatalogów, testowania archiwów, skanowania pamięci, czy sektorów startowych. Brak jest możliwości wyboru formatu testowanych plików (wszystkich, z wybranymi rozszerzeniami, według formatu testowanych plików). Skaner interaktywny nie posiada w konfiguracji możliwości ustawienia leczenia plików. Istnieje jedynie możliwość zablokowania dostępu do zainfekowanego pliku, usunięcia lub wyświetlenie zapytania o reakcję użytkownika. Możliwe jest między innymi ustawienie wykorzystania zasobów (niskie lub normalne). Ustawienia każdego zadania zapisywane są w osobnym pliku.

Konfiguracja aktualizacji programu przez internet pozwala na użycie serwera proxy poprzez podanie jego adreesu, portu, a jeśli jest to konieczne także użytkownika oraz hasła.

Moduł narzędzia pozwala na sprawdzenie wersji i daty poszczególnych modułów, edycję lub uruchomienie zadań, przejrzenie plików poddanych kwarantannie, przejrzenie komunikatów. Niektóre komunikaty wyświetlane były w języku angielskim. Ciekawostką jest tu podawanie adresu IP jako źródła komunikatów.

W zainstalowanej wersji programu zabrakło opisanego w instrukcji modułu skanera uruchamianego z linii poleceń NVC32, który posiada największe możliwości konfiguracji. Także próba otwarcia pomocy z poziomu programu kończyła się komunikatem „Temat nie istnieje. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji, aby otrzymać zaktualizowany plik Pomocy. (129)”. Jednak w katalogu programu znaleziono 13 plików pomocy po polsku, które można było otworzyć poprzez kliknięcie na odpowiednim pliku. Z pomocy do programu można się dowiedzieć między innymi, że pozycja „usuń” w przypadku wykrycia wirusa oznacza podjęcie próby leczenia, a w przypadku niemożliwości wyleczenia pliku podejmowane jest kasowanie zainfekowanego obiektu.

Norman Virus Control

KRÓTKO:

ZALETY:

+ dobra wykrywalność

+ polskie menu użytkownika

+ polskie instrukcje w formacie PDF

WADY

- niemożliwość wywołania z poziomu programu pomocy w języku polskim

- trudna konfiguracja

- niewielkie możliwości konfiguracji

DOSTARCZYŁ:

CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 95

02-777 Warszawa

tel.: +22 644 12 14, fax +22 644 12 15

http://www.connect.waw.pl

CENA (z podatkiem VAT): 190 zł; aktualizacja wyłącznie baz antywirusowych na kolejny rok bez możliwości aktualizacji programu kosztuje 46 zł

Michał A. Egler